Spilindex opnieuw overschreden

Gepubliceerd op 25 februari 2022 om 12:17

Al voor de derde keer op amper zeven maanden tijd is de spilindex overschreden.  De vorige keer is amper twee maanden geleden.  Het is al 40 jaar geleden dat een overschrijding van de spilindex zo snel na elkaar plaatsvond.

De reden is de aanhoudende hoge inflatie en natuurlijk de hoge energieprijzen.  De inflatie bedraagt deze maand maar liefst iets meer dan 8 procent !  Dat is het hoogste peil sedert begin jaren tachtig van de vorige eeuw.  Concreet betekent dit dat het leven nu ruim 8 procent duurder is dan een jaar geleden.

Om de koopkracht enigszins te behouden, worden de pensioenen en uitkeringen volgende maand geïndexeerd.  De weddes van het overheidspersoneel volgen een maand later.

De nieuwe verhogingscoëfficiënt = 1,8476