Negatief advies voor functiedifferentiatie

Gepubliceerd op 9 maart 2022 om 09:24

Gisteren was er een sectorcomité III EPI met als enig agendapunt het bespreken van het KB tot uitvoering van artikel 13, §2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel (KB  Professionalisering en Differentiatie). 

Eerder stelden we al heel wat vragen, maar kregen onvoldoende antwoorden.  Gisteren probeerden we nogmaals om meer duidelijkheid te krijgen, maar opnieuw kwamen er weinig of geen concrete antwoorden.

Zowel ACV Openbare Diensten als CSC Services Publics tekenden bijgevolg voor negatief advies met opmerkingen.  Onze opmerkingen vind je hieronder :

  • De premie moet voor iedereen zijn en is onvoldoende.  
  • De structurele veiligheid is onvoldoende versterkt in het OKB  
  • Opleidingen dienen gespecificeerd te worden.  
  • De interne testen dienen door een onafhankelijk orgaan te gebeuren.  
  • Mutaties voor detentiebegeleiders zijn praktisch onmogelijk.  
  • Flexibiliteit binnen de inrichtingen.

Het dossier functiedifferentiatie slorpte wel heel wat energie op, maar uiteraard bleven, en blijven, we onvermoeibaar op dezelfde nagels kloppen... er moeten dringend oplossingen worden gevonden voor de schrijnende overbevolking, voor het personeelstekort,...