Openbare sector voert actie

Gepubliceerd op 18 mei 2022 om 09:45

De waardering voor de openbare diensten van de regeringen is tegenwoordig ver te zoeken.  Er wordt voortdurend bespaard op het aantal personeelsleden. De werkdruk is voor de overgebleven medewerkers onhoudbaar geworden.

Dat heeft burn-outs en ziekteverzuim tot gevolg.  Ook het ambtenarenpensioen moet eraan geloven, net als het sociaal overleg.  Van bijkomende maatregelen om de koopkrachten van het overheidspersoneel te versterken is er geen sprake.

Het saldo is ontoereikend, zowel voor werknemers als voor ambtenaren. Daarom start morgen onze actiemaand : 

  • 19 mei: militantenactie
  • 31 mei: nationale actiedag van de openbare diensten
  • 20 juni: nationale manifestatie tegen de loonnormwet en voor koopkracht

Ben jij het met ons eens ?  Zet mee je schouders onder een actie en laat je stem horen !