Verankering brugdagen

Gepubliceerd op 4 juli 2022 om 17:17

De Ministerraad van 1 juli 2022 keurde een koninklijk besluit goed waarbij het koninklijk besluit van 19 november 1998 wordt gewijzigd rond de verankering van brugdagen en de toekenning van een extra verlofdag vanaf 65 jaar.

  • De brugdagen worden rechtstreeks verankerd in de verlofregeling. Brugdagen zullen dan vanaf 1 januari 2023 automatisch worden toegekend voor elke maandag voorafgaand aan een wettelijke feestdag en elke vrijdag volgend op een wettelijke feestdag. Voor de jaren waarin méér brugdagen mogelijk zijn, is een omzendbrief nodig om de 2 brugdagen vast te leggen. De minister kan bijkomende brugdagen vaststellen, na overleg in de Ministerraad.
  • Een personeelslid krijgt één extra vakantiedag vanaf de leeftijd van 65 jaar (34 i.p.v. 33 vakantiedagen). 

Vooraleer de inwerkingtreding zijn er wel nog vakbondsonderhandelingen, een advies van de Raad van State, de handtekening van de Koning en de publicatie in het Belgisch Staatsblad nodig.

[bron : bosa.belgium.be]