Voorakkoord over loonopslag

Gepubliceerd op 1 juli 2022 om 15:31

Gisteren bereikten de drie vakbonden een voorakkoord met minister De Sutter over het federaal openbaar ambt. Het voorakkoord komt er na bijna twee jaar discussie, 12 jaar na het vorig sectoraal akkoord en 20 jaar na de vorige loonsverhoging.

Anders dan in de private sector worden er in de openbare sector geen afspraken gemaakt over loonsverhogingen ten opzichte van de concurrentiepositie met de buurlanden. Daardoor merkt ACV Openbare Diensten al langer dat er een probleem is op het vlak van marktconformiteit van de lonen van de federale ambtenaren.

Dit zijn de afspraken die we hebben gemaakt voor de komende drie jaar :

  • 2% verhoging van de weddeschalen
    • in 2023 voor niveau D en C
    • in 2024 voor niveau B
    • 1% erbij voor niveau A in 2024 en 1% in 2025
  • Invoering vanaf november 2022 van maaltijdcheques van 6 euro per dag en een persoonlijke bijdrage van 1,09 euro
  • Verhoging van 500 euro eindejaarstoelage voor alle niveaus vanaf 2023 en tot 2025 evolutie naar een volwaardige 13de maand voor de niveaus D en C.

Daarnaast voorziet het voorakkoord ook een aantal technische ingrepen zoals de indexering van de 30 euro kantoorvergoeding bij telewerk en belastingkrediet op lage inkomens.

Met deze maatregelen bereiken we voor het eerst in 20 jaar een verhoging van de koopkracht voor de federale ambtenaren !

Op kwalitatief vlak worden het aantal verlofdagen vanaf 65 jaar verhoogd en worden de brugdagen verankerd in de verlofregeling.

Daarnaast werden er ook afspraken gemaakt om gesprekken op te starten om het federaal openbaar ambt als werkgever aantrekkelijker te maken, de selecties te hervormen, oplossingen te zoeken voor verschikkende knelpuntfuncties en diversiteitsacties. Ook voor de huidige ambtenaren zullen er gesprekken opgestart worden rond hybride werken, arbeidstijdregistratie, tuchtregeling en loopbaanbegeleiding.

ACV Openbare Diensten is tevreden dat er eindelijk een evenwichtig akkoord werd bereikt. Nu verwachten we van de minister dat ze het nodige doet om de budgettaire middelen binnen te halen om het akkoord effectief uit te voeren.