Ziek zonder attest van 2 naar 3 dagen

Gepubliceerd op 28 juni 2022 om 09:22

De Ministerraad van 24 juni 2022 keurde een koninklijk besluit goed waarbij het koninklijk besluit van 19 november 1998 wordt aangepast rond het ziektebriefje.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het maximum aantal keren dat men kan afwezig zijn voor één dag ziekte zonder attest verhoogd van twee naar drie dagen op jaarbasis.  Een andere aanpassing in het KB is dat het geneeskundig getuigschrift dan binnen de twee werkdagen zal moeten worden ingediend (in plaats van "zo snel mogelijk").

Vooraleer dit KB in werking treedt moeten wel nog enkele stappen worden doorlopen : vakbondsonderhandelingen, het advies van de Raad van State, de handtekening van de Koning en tot slot de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

[bron : Fedweb]