ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Verankering brugdagen

De Ministerraad van 1 juli 2022 keurde een koninklijk besluit goed waarbij het koninklijk besluit van 19 november 1998 wordt gewijzigd rond de verankering van brugdagen en de toekenning van een extra verlofdag vanaf 65 jaar.

Lees meer »

Voorakkoord over loonopslag

Gisteren bereikten de drie vakbonden een voorakkoord met minister De Sutter over het federaal openbaar ambt. Het voorakkoord komt er na bijna twee jaar discussie, 12 jaar na het vorig sectoraal akkoord en 20 jaar na de vorige loonsverhoging.

Lees meer »

Manifestatie 20 juni 2022

ACV Openbare Diensten laat haar stem horen !  Wij eisen een eerlijk loon en meer koopkracht voor iedereen.  Wij roepen onze leden, militanten en personeelsleden dan ook op om massaal af te zakken naar Brussel en om mee te stappen in de manifestatie.

Lees meer »

Vacature : medewerker ledenadministratie (m/v/x)

ACV Openbare Diensten is op zoek naar een medewerker ledenadministratie.  Je verzorgt, verwerkt en volgt het ledenbestand op binnen onze organisatie.  Je garandeert een efficiënte werking van de bijdragedienst door de financiële verrichtingen te beheren en op te volgen.

Lees meer »

Openbare sector voert actie

De waardering voor de openbare diensten van de regeringen is tegenwoordig ver te zoeken.  Er wordt voortdurend bespaard op het aantal personeelsleden. De werkdruk is voor de overgebleven medewerkers onhoudbaar geworden.

Lees meer »