ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Gesprek met minister van pensioenen

Vaak wordt met afgunst gekeken naar de ambtenarenpensioenen, terwijl een ambtenarenpensioen nooit hoger kan zijn dan 75 procent van het loon na een volledige loopbaan. Sommigen beweren dat die pensioenen veel te hoog zijn. Minister van Pensioenen Karine Lalieux denkt daar stellig anders over.

Lees meer »

Eerste verjaardag

Vandaag is het dag op dag één jaar geleden dat we deze website in een nieuw kleedje lanceerden.  Ondertussen bestaat www.acv-gevangenissen.be net geen 20 jaar.

Lees meer »

Compensatie op 24 december

Wie als medewerker van de buitendiensten op vrijdag 24 december 2021 (tele)werkt, krijgt voor die dag een compensatie van 4 uur. Dat is naar analogie met de halve dag dienstvrijstelling voor het personeel van de centrale diensten van de FOD.

Lees meer »

Uitbetaling vergoeding kledij op 30/12

Op 30 december zal P&O Brussel overgaan tot de uitbetaling van een vergoeding voor niet-geleverde uniformkledij aan alle rechthebbenden die op 31 december 2020 in dienst waren. Voor het bepalen van de rechthebbenden ligt dus de personeelslijst van 31 december 2020 aan de basis.

Lees meer »

Opleidingen federale overheid

ACV Openbare Diensten organiseert in het voorjaar van 2022 opnieuw opleidingen voor het personeel van de federale overheid. Door de stijgende coronacijfers gaan onze opleidingen nog een tijdje online door via Microsoft Teams.Je kan een opleiding volgen voor postbak en SJT, voor abstract redeneren of voor de mondelinge test bij Selor.

Lees meer »

Brugdagen 2022

De Ministerraad van 10 december 2021 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2022 goedgekeurd.  Er werden drie brugdagen voorgesteld.

Lees meer »