ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Ontwerp omzendbrief dienstvrijstelling

De Ministerraad van 12 februari 2021 keurde een ontwerp van omzendbrief goed over de richtlijnen rond de dienstvrijstelling voor federale ambtenaren bij vaccinatie voor Covid-19 en voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra.

Lees meer »

Syndicale premie 2022

Voor eind maart ontvang je van jouw werkgever het formulier om de vakbondspremie te bekomen.  Je bezorgt het ons best via een afgevaardigde van jouw werkplaats (of deponeert het in de ACV-brievenbus op de werkvloer).

Lees meer »

Geen aanmoedigingspremie, geen zorgpremie,... niets !

Al een hele tijd geleden stelden wij onze overheid de vraag om een aanmoedigings- en/of zorgpremie te overwegen voor het penitentiaire personeel.  Alle personeel plooit zich immers al bijna een volledig jaar dubbel om tijdens deze Coronapandemie de gevangenissen draaiende en enigszins leefbaar te houden. 

Lees meer »

Nieuwe directeurs voor P&O en NICC

Sarah Blancke zal officieel aantreden als stafdirecteur Personeel en Organisatie op 15 februari 2021.  Sinds 1 februari 2021 is Pierre Van Renterghem officieel aangesteld als directeur-generaal voor het NICC.

Lees meer »

Stakingsaanzegging niet geactiveerd !

Op 29 januari dienden we samen met ACOD en VSOA een stakingsaanzegging voor alle Belgische gevangenissen in.  Reden voor deze aanzegging was de versoepeling van de bezoekregeling en de impact op de arbeidsveiligheid van het personeel.

Lees meer »

Verduidelijking afkoelingsweek

Voor federale personeelsleden die een kind moeten opvangen door sluiting (door corona) van de kinderopvang, school of opvang voor personen met een handicap werden richtlijnen uitgewerkt en beschreven in omzendbrief 686.  Een verduidelijking hierrond kan je terugvinden in ons bericht van 30 oktober 2020.

Lees meer »