ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Provinciale acties op 22/04

In opbouw naar een nationale manifestatie in gemeenschappelijk vakbondsfront op maandag 20 juni vinden er op vrijdag 22 april provinciale acties plaats.  ACV Openbare Diensten neemt hieraan deel.

Lees meer »

Opleidingen federale overheid

ACV Openbare Diensten organiseert in april, mei & juni opnieuw opleidingen voor het personeel van de federale overheid. Deze opleidingen gaan online door via Microsoft Teams.Je kan een opleiding volgen voor postbak en SJT, voor abstract redeneren of voor de mondelinge test bij Selor.

Lees meer »

Negatief advies voor functiedifferentiatie

Gisteren was er een sectorcomité III EPI met als enig agendapunt het bespreken van het KB tot uitvoering van artikel 13, §2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel (KB  Professionalisering en Differentiatie). 

Lees meer »

Spilindex opnieuw overschreden

Al voor de derde keer op amper zeven maanden tijd is de spilindex overschreden.  De vorige keer is amper twee maanden geleden.  Het is al 40 jaar geleden dat een overschrijding van de spilindex zo snel na elkaar plaatsvond.

Lees meer »

Het nieuwe evaluatiesysteem

Sinds begin dit jaar is onder de naam Symfonie een nieuw evaluatiesysteem van kracht voor alle federale ambtenaren. Meer dan ooit staat hierbij de  dialoog tussen een medewerker en zijn leidinggevende centraal. Maar wat verandert er allemaal precies ?  We zetten het op een rijtje voor jou.

Lees meer »

Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en in het kader daarvan organiseren ACV en ABVV een actiedag.  ACV wil die dag onder andere de aandacht vestigen op het feit dat bepaalde aspecten gevolgen hebben voor de economische en financiële zelfredzaamheid van vrouwen tijdens hun loopbaan en uiteindelijk tijdens hun pensioen.

Lees meer »