ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Infosessies examen PBA

Momenteel loopt via Selor het wervingsexamen voor Penitentiair Bewakingsassistent.  Er zijn vacatures voor Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, de Kempen en Brussel.  Met oog op dit wervingsexamen organiseren wij opnieuw voorbereidingssessies. Deze keer doen we Oost-Vlaanderen & Limburg aan.

Lees meer »

Federaal overheidspersoneel legt op 30 april het werk neer

De maat is vol voor de federale ambtenaren. Sinds de zomer van vorig jaar lanceren minister Vandeput en zijn partij de ene na de andere aanval op het federaal ambtenarenapparaat. De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd in de diensten en het ziektekrediet staat op de helling.

Lees meer »