ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Overleg Veiligheidskorps

De overheid is bereid om deĀ specificiteitspremieĀ nog voor de overgang in de wedde te integreren. Dit is afhankelijk van onder andere de minister van pensioenen, budget en ambtenarenzaken. Definitief nieuws tegen 1 juni.

Lees meer »

Dit kan NIET !

ACV Openbare Diensten Justitie betreurt en veroordeelt de wandaden van vandaag op het kabinet van minister Geens en in de straten van Brussel.

Lees meer »

Voorstel na onderhandelingen van 6 mei

Aanwerving van 405 personenĀ : 100 personen in het kader van de strijd tegen terrorisme.305 personen om alle personeelsleden te vervangen die reeds vertrokken zijn in 2016 en om de gerationaliseerde kaders op te vullen. De effectieven van het bewakingspersoneel worden opgevuld tot 7000 fte.

Lees meer »

Leugens doen de ronde

Een bepaalde vakbond vindt het in de Nederlandstalige gevangenissen blijkbaar nodig om te verspreiden dat het personeel in de toekomst minder weekends zal moeten presteren, en bijgevolg loonverlies zal lijden !

Lees meer »