ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Vanaf 16 december in actie

Het Nationaal Comité ACV – Openbare Diensten Gevangenissen heeft vandaag beslist om vanaf 16 december 2014 in actie te gaan.De besparingsmaatregelen die ons worden voorgesteld en die vooral betrekking hebben op het personeel zijn voor ons niet aanvaardbaar.

Lees meer »

Oorlogsverklaring aan gevangenispersoneel

Het rommelt binnen de gevangenismuren. Het regeerakkoord voorziet in een vermindering van de personeelsenveloppe met 10% tegen 2018. Concreet betekent dit voor 2015 een besparing van 4% en daarna een jaarlijkse besparing van telkens 2%.

Lees meer »

Contracten worden niet meer verlengd...

Het directiecomité van de FOD Justitie nam deze week de beslissing om alle contracten van bepaalde duur niet meer te verlengen.Deze maatregel werd opgelegd door de regering in het kader van de besparingsoperaties.

Lees meer »