ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Vacante plaatsen niveau B

De vacante plaatsen in de graad van technisch deskundige bewaking, ICT, aannemer, keuken, onderhoud en coordinator VK zijn opengesteld. De uitvoering van de bewegingen van de personeelsleden die van graad veranderen of worden bevorderd zal plaatsvinden op 1 oktober 2015.

Lees meer »

Een tax shift is broodnodig

Met belastingen betalen we onderwijs, wegen, politie, brandweer, gezondheid, pensioenen,… Stuk voor stuk levensbelangrijke overheidsdiensten waar we allemaal van genieten.

Lees meer »

ACV duwt deur naar oplossingen open

De laatste maanden waren voor de gevangenissen op zijn minst bewogen te noemen.  Eerst was er de heisa rond de bevordering en verloning van de PBAP’s, maar doordat ACV-Openbare Diensten kort op de bal speelde, kwam men op korte termijn tot een oplossing.

Lees meer »

Acties worden opgeschort

ACV-CSC heeft vandaag, na overleg met de Minister, besloten om de acties op te schorten en het werk ten laatste morgen om 06u00 te hervatten.Voorafgaandelijk aan de vergadering van vandaag werden de vakbonden gevraagd om hun bekommernissen schriftelijk over te maken. Wij hebben een brief overgemaakt met een overzicht van de problemen die dringend moeten behandeld worden.

Lees meer »