ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Ontwerp KB Kledij voorgelegd op sector III

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de uitrusting en de kledijvergoeding die worden toegekend aan bepaalde personeelsleden van de buitendiensten van de FOD. Justitie die deel uitmaken van de bewaking, techniek en logistiek.

Lees meer »

Voorbereiding examen PTD, deel 2

Kandidaten die deelnemen aan het tweede deel van het bevorderingsexamen Technisch deskundige - bewaking kunnen bij ACV terecht voor een degelijke voorbereiding.  Onze lesgevers doen Brugge, Gent, Hasselt en Turnhout aan !  

Lees meer »

Vacature vakbondsverantwoordelijke

ACV is op zoek naar een vakbondsverantwoordelijke voor de federale overheidsdiensten.  Samen met je collega’s sta je in voor de belangenbehartiging van onze leden tewerkgesteld bij de federale overheid en de federale instellingen. Je werkt nauw samen met jouw collega’s, maar ook met onze leden en vakbondsmilitanten.

Lees meer »

Federale ambtenaren in 2020 minder ziek

Een studie van Medex analyseert de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de ambtenaren in 2020.  Aangezien de pandemie nog steeds actueel is, levert de studie interessante maar voorlopige resultaten en conclusies op.

Lees meer »

Spilindex overschreden

De inflatie in België is deze maand verder opgelopen, tot 2,73%.  Daardoor is ook de spilindex overschreden, wat betekent dat de sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes de komende maanden met 2 procent stijgen.  Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel.

Lees meer »