Haren & Sint-Gillis anno 2023

Gepubliceerd op 16 september 2023 om 11:59

Gezien de stijgende evolutie van de overbevolking, de toenemende agressiegevallen en het vooruitzicht om binnenkort gevangenisstraffen van minder dan twee jaar uit te voeren, werd er begin augustus in gezamenlijk vakbondsfront beslist om een procedure zonder de intentie te staken in te dienen. We hebben duidelijk gemaakt dat de aanwezigheid van de politieke overheid tijdens dit sociaal overleg essentieel is.

Op 24 augustus was er overleg en we hoopten dat de ‘politieke’ overheid zich constructief zou opstellen en bereid zou zijn om adequate oplossingen uit te werken.

De beslissingen van de ‘politieke’ overheid om eerder de gevangenisstraffen onder de 3 jaar uit te voeren, boven op de reeds historische overbevolking in de gevangenissen, had immers een significante impact op het welzijn van zowel het personeel als de gedetineerden.

De met grote trom aangekondigde Detentiehuizen zijn voorlopig een maat voor niets. Er zijn na veel palaveren slechts twee detentiehuizen opgestart die toen amper 31 gedetineerden opvingen.

Vanaf september komen de gevangenisstraffen onder de 2 jaar in uitvoering. Er zijn op papier 15 detentiehuizen met in totaal 720 plaatsen voorzien om de uitvoering van deze korte gevangenisstraffen op te vangen ! De belofte dat die detentiehuizen er op kortere termijn zullen zijn, is onrealistisch te noemen. We hoeven niet te vertellen dat de overbevolking in de gevangenissen nog grotesker zal zijn !

We stellen vast dat er in de gevangenissen een toenemende agressie is tussen gedetineerden en eveneens tegenover het personeel.

De overbevolking en het daarbij horende inboeten op de werking en humane levensomstandigheden in de gevangenissen zorgt dat de frustraties hoog oplopen bij de gedetineerden.

De geïnterneerden, die bovenaan genoteerd staan in de lijst met agressiegevallen, zouden volgens onze huidige minister van Justitie tegen 2026 niet meer in de gevangenissen zitten. Vandaag is de conclusie dat de werking van de Forensische Psychiatrische centra voorzien om de geïnterneerden op te vangen problematisch is en dat de opstart van de nieuwe centra op zich laat wachten.

Omdat het overleg helemaal niets opleverde werd op 14 september beslist een een stakingsaanzegging voor alle gevangenissen in te dienen. Het voorgenomen uur en datum van de start van een eventuele staking is 24 september 2023 om 22u00. De redenen voor het indienen van de aanzegging zijn :

De onmenselijke leef- en werkomstandigheden ten gevolge de exponentiële toename van het aantal gedetineerden (onder andere te wijten aan de eerdere uitvoering van korte gevangenisstraffen tussen de twee en drie jaar).

Volgend op de problematiek uit het voorgaande punt is er een sterke toename van gewelddadige incidenten waarvan het personeel rechtstreeks of onrechtstreeks het slachtoffer is.

Sinds kort worden daarbovenop ook nog de gevangenisstraffen onder de twee jaar uitgevoerd, zonder dat de daartoe (15!) voorziene detentiehuizen (capaciteit 720) zijn geopend.

Het uitblijven van oplossingen op korte termijn resulteert in onaanvaardbare werkomstandigheden voor het personeel (te hoge werkdruk, onveilige werkomstandigheden en personeelstekort), en levensomstandigheden voor de gedetineerden (overbevolking).

Een ‘menselijkere justitie’ die deze Minister verkoopt, is in de gevangenissen niet terug te vinden !