Stakingsaanzegging geactiveerd !

Gepubliceerd op 19 september 2023 om 19:15

Zoals je al wist werd er vorige week donderdag door het ACV, VSOA en ACOD een stakingsaanzegging ingediend naar aanleiding van de alarmbelprocedure van laatstleden.  De reden van de aanzegging was :

Een gebrek aan toereikende oplossingen voor de problemen die opgesomd werden in de procedure sociaal conflict zonder stakingsaanzegging van 9 augustus 2023, ongeacht deze problemen besproken werden tijdens HOC-vergaderingen op 24 augustus en 8 september.

Het uitblijven van oplossingen (op korte termijn) resulteert in onaanvaardbare werkomstandigheden voor het personeel (te hoge werkdruk; onveilige werkomstandigheden; personeelstekort) en levensomstandigheden voor de gedetineerden (overbevolking).

Vandaag, 19 september, hebben we naar aanleiding van de ingediende  procedure met stakingsaanzegging met de overheid samen gezeten.  Het resultaat van het overleg heeft geen perspectieven opgeleverd op korte termijn, enkel beloftes op lange termijn zonder concrete cijfers of data..

Oplossingen op korte termijn betreffende de aanpak van de onaanvaardbare werkomstandigheden voor het personeel en levensomstandigheden voor de gedetineerden bleven in gebreke. 

Om deze reden activeren wij de stakingsaanzegging vanaf zondag 24 september 2023 om 22u00 tot en met dinsdag 26 september 2023 om 22u00.

De intentieverklaring moet tegen ten laatste donderdag 21 september 2023 om 22u00 binnen zijn 

De procedure bij een aanzegging is qua timing strikt gebonden voor zowel de overheid als de vakbonden.

De Minister van justitie wilde blijkbaar aanwezig zijn maar kon, volgens de verkregen info op het overleg, door een verblijf in het buitenland niet deelnemen. Aan het Hoger overleg naar aanleiding van de alarmbelprocedure ll. en de vorige ingediende procedures betreft de overbevolking en agressie (2021) heeft de huidige Minister van Justitie nog niet deelgenomen.