Indexering kantoorkosten

Gepubliceerd op 22 september 2023 om 15:44

Het forfaitaire bedrag van het tweede deel van de telewerkvergoeding, de tussenkomst in kantoorkosten die sinds 1 januari 2022 van kracht is, bedraagt niet langer 30 euro per maand. Dit bedrag wordt aangepast en geïndexeerd.

Het is een vast bedrag van €16,89 dat je moet vermenigvuldigen met de indexeringscoëfficiënt (1,9999).  Voor september 2023 wordt het bedrag van deze tweede component dus €33,77 (16,89x1,9999)..

De wijziging van dit bedrag heeft geen terugwerkende kracht.

De andere component van de telewerkvergoeding, een vast bedrag van €20 per maand voor aansluitings- en communicatiekosten, wordt niet beïnvloed door deze wijziging en wordt daarom niet geïndexeerd.