Beslissingen nationaal comité gevangenissen

Gepubliceerd op 12 januari 2016 om 14:10

Het nationaal comité gevangenissen (ACV-Openbare Diensten & CSC-Services Publics) heeft zich gisteren, 11 januari 2016, over de voorstellen die door de overheid werden geformuleerd op 21 december 2015 uitgesproken.

Wij kunnen een deelakkoord afsluiten over het verlof voorafgaand aan het pensioen.

Over de flexipremie kunnen wij echter geen akkoord afsluiten, daar niet alle personeelscategorieën zijn betrokken. Er zijn eveneens besparingen bij de administratie en de PSD. Voor hen verhoogt dit ook de werkdruk en de flexibiliteit. Wij blijven bij onze vraag om de flexipremie en de 8u-werkdag in te voeren voor ALLE beroepscategorieën. Wij gaan niet toestaan dat in de inrichtingen waar men door personeelstekort wordt gedwongen om anders te werken, de personeelsleden loonverlies zouden lijden.

De engagementen die de overheid neemt met betrekking tot de kledij zijn voor ACV en CSC onvoldoende. Wij vragen dat de overheid het MB naleeft, niets meer, maar ook niets minder.

Er zijn trouwens nog teveel onduidelijkheden over de bestellijst 2015, die tot op vandaag nog altijd niet is verspreid. Zal het personeel in 2016 dan twee keer kunnen bestellen (2015 & 2016) ? Of heeft men de bedoeling een jaartje te schrikkelen ?

De aanwerving van 54 statutaire penitentiaire bewakingsassistenten in het kader van de radicalisering is voor ons niet voldoende. Voor ons is in bepaalde inrichtingen de ondergrens bereikt ! We vragen op zijn minst een strikte timing. We willen immers niet terug in hetzelfde straatje verzeilen als bij de vorige aanwervingen : aanvragen, weigering Inspecteur Financiën, in beroep, opnieuw aanvragen,…

Wij vragen tot slot bij hoogdringendheid een bijzonder overleg over onze vraag naar maaltijdcheques en dit in het kader van de werkgroep absenteïsme. Wij herinneren de overheid er aan dat dit voor ACV en CSC een breekpunt is !