Toekomst van het Veiligheidskorps

Gepubliceerd op 23 december 2015 om 18:49

Nota aan de personeelsleden van het Veiligheidskorps

De Minister van Justitie heeft ons ingelicht dat men tijdens de vergadering van het kernkabinet van 22 december tot een akkoord is gekomen over de toekomst van het veiligheidskorps. In het kader van het kerntakendebat van de politie heeft de Kern principieel beslist om de taken van het veiligheidskorps te integreren in het takenpakket van een nieuwe dienst. De Directie Bewaking en Bescherming. Deze dienst zal opgericht worden binnen de Federale Politie. Dit wil zeggen dat de mensen van het veiligheidskorps in deze nieuwe dienst principieel zullen ondergebracht worden.

De Minister, de Directeur-Generaal EPI en ikzelf willen erop wijzen dat het enkel om een princiepsbeslissing gaat. De reflectie over de manier waarop deze beslissing moet worden uitgevoerd dient nog te worden opgestart. Een werkgroep zal de modaliteiten uitwerken waarop het personeel zal worden overgedragen en zal hierbij rekening houden met alle aspecten.

Het hele proces zal uiteraard gepaard gaan met het nodige sociaal overleg. Een eerste basisoverlegcomité zal reeds in januari plaatsvinden. Wij zullen ook niet nalaten om u op regelmatige tijdstippen te informeren over de voortgang van het dossier.

Getekend,

De voorzitter van het Directiecomité

Jean-Paul Janssens