Persbericht Luc Goutry

Gepubliceerd op 19 april 2006 om 13:00

HERSTELLINGSWERKEN AAN BRUGSE GEVANGENIS GERAAMD OP 1 MILJOEN EURO

Er zijn al langere tijd klachten over ernstige gebreken en mankementen aan de technische installaties van het Brugse gevangeniscomplex. Hoewel de Brugse gevangenis nog maar 15 jaar oud is, vertoont het gebouw en de technische installatie belangrijke sporen van slijtage.

Al deze mankementen wegen zwaar op het personeel.  Niet alleen is hun veiligheid hierdoor in het geding, bovendien moet er continu meer personeel ingezet worden om al deze gebreken op te vangen.  Om hiervoor meer personeel te bekomen, zijn de cipiers intussen al een paar weken begonnen met “vrijdagacties”.  Elke vrijdag wordt het werk van 18 tot 22u onderbroken om hun eisen kracht bij te zetten.

Deze onverkwikkelijke toestand zette de streekparlementsleden Luc Goutry (CD&V) en Patrick De Groote (NVA) ertoe aan om justitieminister Onkelinx hierover in de Kamer aan de tand te voelen.  Luc Goutry interpelleerde de minister hierover reeds begin december, maar omdat de toestand intussen niet verbeterde, herhaalde hij zijn vraag en werd hij hierin bijgetreden door zijn collega Patrick De Groote.

De minister bevestigt dat er belangrijke technische problemen bestaan.  Alle elektrische sloten zullen moeten vervangen worden aangezien er geen onderdelen meer beschikbaar zijn.  Het gaat echter over een groot bedrag.  De minister raamt de totale kosten voor de herstellingswerken op ruim 1 miljoen euro.  Aangezien de gevangenis onder de bevoegdheid valt van de regie der gebouwen, zal minister Onkelinx het dossier moeten doorschuiven naar haar collega Reynders die hiervoor verantwoordelijk is.  Bovendien zal er een openbare aanbesteding moeten gebeuren, gezien het over zo’n omvangrijk bedrag gaat. 

“Hoewel de minister ons beloofde dat de herstellingswerken tegen eind dit jaar zouden moeten uitgevoerd zijn, hebben wij hierover onze grootste twijfels.  We weten maar al te goed hoeveel tijd zo’n aanbestedingsprocedure in beslag neemt en we vrezen dat hierdoor de noodzakelijke werken nog een hele tijd op zich zullen laten wachten.” aldus Luc Goutry en Patrick De Groote.

Beide volksvertegenwoordigers begrijpen trouwens niet hoe het zover kon komen, gezien er voor de technische installatie een onderhoudscontract loopt dat de overheid elk jaar 420.000 euro kost. 

“Het is toch ongelooflijk dat zo’n kostelijke complexen die slechts 15 jaar oud zijn bij gebrek aan onderhoud reeds zo’n belangrijke mankementen vertonen.  De overheid moet dringend meer zorg besteden aan haar patrimonium zoals dat ook van de burgers verwacht wordt.”

Luc Goutry en Patrick De Groote blijven erop aandringen dat tot zolang de gebreken blijven bestaan, er extra personeel in de Brugse gevangenis zou ingezet worden.  De minister belooft 6 extra personeelsleden, doch de cipiers zelf menen dat er 20 extra beambten nodig zijn. 

“Hoe dan ook laten we dit belangrijk dossier voor onze streek niet los en zullen we nauwkeurig de verder afwikkeling blijven opvolgen.  Brussel ligt blijkbaar ver van Brugge en een Waalse minister die verantwoordelijk is voor een Vlaamse gevangenis blijkt ook al problematisch te zijn.” besluiten Luc Goutry en Patrick De Groote.

Luc GOUTRY