21 extra beambten voor Brugge

Gepubliceerd op 27 januari 2006 om 13:18

Op het basis overleg comité van 27 april 2006 werd het volgende overeengekomen :

1. er komen 14 contractuele beambten bij voor de duur van de technische problemen (herstelling en vernieuwing)

Kandidaten voor deze contractuele functies kunnen dit schriftelijk melden tot en met woensdag 3 mei 2006.  

Er worden geen specifieke voorwaarden gesteld.

Kandidaturen t.a.v. :

Directie Penitentiair Complex Brugge

Legeweg 200

8200 St. Andries - Brugge

De selectieproef zal plaatsvinden in de week van 15 tot 19 mei.

2. er komen 7 mutaties van statutaire beambten (vijf onmiddellijk, twee voor 1 juli 2006).  Samen maakt dit 14 + 7 = 21 personen.

We zullen nauwgezet de situatie blijven volgen en danken ieder die meegewerkt heeft om de acties te laten slagen.

Op de personeelsvergadering van 27 april 2006 werd dit akkoord goedgekeurd en dus worden de acties opgeschort.