Vlaams Belang leidt procedure in tegen ACV

Gepubliceerd op 7 februari 2007 om 14:46

Het Vlaams Belang heeft een procedure ingeleid die behandeld wordt door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, zetelend zoals in kortgeding. Het Vlaams Belang betrekt hierbij Luc Cortebeeck als persoon en als voorzitter van het ACV. Na de aankondiging in de pers een tweetal weken geleden is de gerechtsbrief nu bij de betrokkene aangekomen.

Het betreft een zaak van uitsluiting door het ABVV van een ABVV-lid. Volgens het Vlaams Belang  maakten ABVV en ACV zich hierbij schuldig aan schending van de privacywetgeving.

Meester Jef Vermassen zal met het ACV de verdediging voorbereiden.

Om deze niet in het gedrang te brengen, zal het ACV voorlopig niet communiceren over deze zaak.