Triest record, magische grens doorbroken

Gepubliceerd op 13 maart 2007 om 16:31

Met heel wat verdriet in het hart stellen we vast dat de overbevolking in de Belgische gevangenissen de magische grens van tienduizend gedetineerden is gepasseerd !  Immers vandaag, 13 maart 2007, zitten welgeteld 10.009 gedetineerden opgesloten !

Ondanks verwoede pogingen van haar kant, heeft Minister Onkelinx het niet gered en mag zij dit triest record op haar conto schrijven.  Zoals gezegd, er zijn pogingen ondernomen (zoals de 605 gedetineerden in Elektronisch Toezicht), maar dit was niet voldoende om een verder falend beleid (cfr. Strafuitvoeringsrechtbanken) te compenseren.  Met een capaciteit van 8311 plaatsen is dit niet minder dan een totale overbevolking van meer dan 20%.  Deze overbevolking bedraagt respectievelijk 15% in  Wallonië, 21% in Vlaanderen en een extreem zorgwekkende 39% in de Brusselse gevangenissen.

Dit zijn niet alleen onaanvaardbare werkomstandigheden voor het personeel, maar het zijn ook niet te aanvaarden toestanden voor de gedetineerden... Dit is gewoonweg een beschaafd land onwaardig !