Onkelinckx : cijfers ACV kloppen

Gepubliceerd op 15 maart 2007 om 14:01

De woordvoerster van justitieminister Laurette Onkelinx bevestigde dat de cijfers van het ACV kloppen, maar zegt dat het probleem van de overbevolking van de gevangenissen zich al langer stelt. 

Er bestaat volgens haar geen toverformule of één maatregel die dit kan oplossen.   Onkelinx wees er op dat sinds enkele maanden de problematiek van de gevangenissen eenmaal per maand besproken wordt op het kernkabinet met alle ministers die betrokken zijn.  Het renoveren of creëren van bijkomende plaatsen moet door de Regie der Gebouwen gebeuren, die onder de bevoegdheid van vice-premier Didier Reynders valt.

Er zijn volgens Justitie ook geen toverformules om de overbevolking op te lossen.  Toch heeft de regering maatregelen genomen die op termijn zullen leiden tot een toename van de capaciteit met meer dan duizend cellen.  Op korte termijn zijn bijkomende plaatsen voorzien in Wortel, Lantin en Merksplas.  Voorts kunnen de rechters ook meer alternatieve straffen uitspreken.  Het aantal is gestegen van 300 in 2002 tot meer dan 11.000 in 2006.  Ook voor elektronisch toezicht wordt de capaciteit uitgebreid.

De woordvoerster van Onkelinx stelde dat de overbevolking vooral in de arresthuizen wordt opgetekend.  Door een wetswijziging in 2005 steeg het aantal aanhoudingsmandaten tijdelijk, maar die situatie is volgens haar intussen gekeerd.  De minister van Justitie kan hier weinig aan doen, luidde het.  Ten slotte is het nog wachten op de uitvoering van de overbrenging van buitenlandse gedetineerden.  België heeft de Europese richtlijn intussen geratificeerd, maar dat geldt niet voor alle landen.  Daarnaast dienen er nog bilaterale akkoorden afgesloten worden met niet-EU-landen zoals Marokko.