Behoud de prikklok

Gepubliceerd op 15 maart 2007 om 14:10

Vanuit liberale hoek wordt een website gelanceerd voor de afschaffing van de prikklok.  De "prikklokbevrijders" verkondigen de bevrijding van het overheidspersoneel dankzij het afschaffen van de prikklok.  Volgens ons een utopie ! 

Het prikkloksysteem geeft de werknemers al jaren de mogelijkheid om het werk beter af te stemmen op het gezinsleven.  Dankzij het systeem van de glij– en stamtijden, kunnen werknemers zelf hun dagindeling maken.  In deze tijd, waarin volop wordt gezocht naar hoe het professionele leven beter kan gecombineerd worden met een gezinsleven, zorgt het prikkloksysteem dus voor een houvast.  Hecht Open VLD hier dan geen belang aan ?  Hun droombeeld is er blijkbaar één waarbij werknemers wel bevrijd worden van de prikklok, maar vastgeketend aan de werkgever.  Het gezin is blijkbaar geen belangrijke waarde voor blauw.

Bovendien worden dankzij het prikkloksysteem de extra gepresteerde uren geregistreerd, waardoor de recuperatie van overuren doorzichtbaar en dus zonder discussie is.  Door het afschaffen van de prikklok, zullen massaal overuren worden gepresteerd, zonder enige vorm van controle of beperking.  Dit kunnen wij als vakbond niet zomaar laten gebeuren.  De "prikklokbevrijders" willen zogezegd loskomen van uren, minuten en seconden.  Het afschaffen van de prikklok zorgt net voor meer uren, minuten en seconden !

Daarnaast blijft ook nog het feit dat het eventueel afschaffen van het prikkloksysteem niet eenzijdig kan ingevoerd worden door de werkgever.  De arbeidstijdregeling is een onderdeel van het arbeidsreglement.  Iedere wijziging aan een onderdeel van het arbeidsreglement kan pas doorgevoerd worden na sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden.  Het wordt dus misschien tijd om eens samen rond te tafel te gaan zitten.

Daarom, om dit waanbeeld te ontkrachten, start ACV-Openbare Diensten een manifest voor het behoud van het priksysteem.
Registreren en de petitie ondertekenen kan op onze website (klik hier).

Contactpersonen :

- Amélie Janssens, 02/208.23.16 of 0473/69.13.88

- Ann Vermorgen, 02/208.23.64 (Vlaamse Overheid)

- Marc Saenen, 02/208.24.55 (Federale Overheid)