Aantal gedetineerden in Nederland daalt

Gepubliceerd op 19 maart 2007 om 11:39

Terwijl het aantal Belgische gedetineerden blijft stijgen en we een week geleden de magische grens van tienduizend gedetineerden bereikten daalt dat cijfer bij onze Noorderburen. 

Voor het eerst sinds het jaar 2000 is het aantal mensen in Nederlandse gevangenissen gedaald.  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat begin oktober 2006 16.230 personen gedetineerd zaten, tegen 17.600 in dezelfde periode in 2005.

Dit betekent volgens het CBS een daling van ruim 8 procent, die te maken heeft met het feit dat Nederlandse rechters minder vrijheidsstraffen opleggen.  Tussen 2000 en 2005 was sprake van een gestage groei van het aantal gedetineerden van bijna 40 procent.

Op de peildatum van 3 oktober zaten 15.145 mannen in een gevangenis, huis van bewaring of op andere wijze gedetineerd.  In 2005 waren dat er 16.455.  Vorig jaar zaten 1.085 vrouwen vast, zestig minder dan in 2005.

Het overgrote deel van de gedetineerden zit vast in een huis van bewaring (10.780).  Ruim 3.300 personen zitten in een gevangeniscel, de rest zit in een van de andere soorten inrichtingen of is 'extramuraal' gedetineerd, bijvoorbeeld door middel van elektronisch toezicht.