De syndicale premie

Gepubliceerd op 19 maart 2007 om 14:15

De syndicale premie in de openbare diensten wordt jaarlijks uitbetaald.  De regeling is als volgt :

- Wie in 2006 personeelslid was in een overheidsdienst, krijgt voor 31 maart 2007 een aanvraagformulier van zijn/haar werknemer.

- Als personeelslid moet je dit formulier verder invullen en dan zo spoedig mogelijk (via een militant) bezorgen aan onze secretariaten.  Om te kunnen instraan voor de betaling moet dat reglementair hoe dan ook gebeuren voor 1 juli 2007.

- Onze diensten staan verder in voor de betaling ; we doen dat telkens zo spoedig mogelijk.  Het gaat evenwel om vele tienduizenden leden.  Voor het jaareinde is de ganse uitbetalingsronde evenwel volledig rond.

De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van een strikte wetgeving die nauwgeziet dient nageleefd.  Deze voorziet dat de betaling slechts kan gebeuren voor zover je in de loop van het jaar waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel en je een voldoende bijdrage hebt betaald.

De premiebedragen zijn als volgt :

2005 2006
kwart premie €19,50 €20,00
halve premie €39,00 €40,00
driekwart premie €58,50 €60,00
volledige premie €78,00 €80,00