Overbevolking in Leuvense hulpgevangenis

Gepubliceerd op 5 mei 2007 om 08:59

Niet alleen de temperatuur stijgt...  Ook het bevolkingsaantal binnen de Leuvense Hulpgevangenis is sinds enkele maanden de hoogte ingegaan.  Resultaat : OVERBEVOLKING.

Op een capaciteit van 148 gedetineerden tellen we er vandaag 192 !  Cellen die net groot genoeg zijn voor één bewoner werden duo's en vervolgens trio-cellen.  En de toekomst belooft ons geen beterschap, integendeel...

Tot nu toe hebben we, dankzij de flexibiliteit, inzet en geduld van het voltallige personeel, deze CRISISSITUATIE proberen op te vangen en zijn ook alle activiteiten voor gedetineerden kunnen doorgaan, maar ook ons geduld raakt ooit op...

De OVERBEVOLKING binnen onze gevangenis is een feit.  Deze ONMENSELIJKE SITUATIE voor zowel gedetineerden als personeel leidt ertoe dat wij niet zeker zijn, in de nabije toekomst, de veiligheid nog te kunnen garanderen.

Wij erkennen dat de problematiek inzake OVERBEVOLKING een nationaal probleem is, maar het is ook onze job en plicht, deze CRISISSITUATIE binnen onze instelling, niet verder uit de hand te laten lopen !

Het Algemeen Vakbondsfront organiseert daarom op 11 mei een personeelsvergadering.