Personeel SI Merksplas is het beu

Gepubliceerd op 6 december 2007 om 07:23

Het personeel S.I. Merksplas is het beu !  Daarom eist het gemeenschappelijk vakbondsfront SIM resultaten in plaats van loze beloftes.  Het is niet vijf vóór, maar wel vijf na twaalf !  Nog nooit is de misnoegdheid onder het personeel zo groot geweest.  Het recht op betere, meer geloofwaardige en sociale werkomstandigheden dient onmiddellijk te worden ingevuld.

 

Het personeel wordt dagelijks overladen met (zware) agressie vanwege de gedetineerden.  De psychische druk die hierdoor rust op de schouders van het personeel wordt onvoldoende ondersteund in de bestraffing tijdens de interne tuchtprocedure tegen over de gedetineerden.  De reactie na agressie of beschuldigingen is niet of onvoldoende aanwezig.  Juridische ondersteuning vanwege de werkgever is, net als de psychische ondersteuning ondermaats.  Het personeelslid blijft verweesd achter en dient het gebeuren op eigen kracht te verwerken.

 

Dit gekoppeld aan onvoldoende mogelijkheden tot het nemen van noodzakelijk recuperatie (=rustdagen) en het niet  kunnen opnemen van hun jaarlijks verlof zorgt ervoor dat het evenwicht, tussen de taaklasten enerzijds en de werkomstandigheden anderzijds, zodanig verstoord is dat het personeel in deze omstandigheden niet langer kan en wil verder werken.

 

Een ander zeer belangrijk pijnpunt is het uitblijven van de uitvoering en de opvolging van de afgesloten protocolakkoorden van 2005, 2006 en 2007 rond :

 

- De uitvoering renovatiewerken

- De interne werking

- De veiligheid en de veiligheidsaanpassingen van de wandelingen

- Herziening van het personeelskader van de SI Merksplas

- Uitvoering werkgroep justitie rond de juridische ondersteuning van het personeel, bescherming privacy personeel, aanpassing van het algemeen reglement in functie van de basiswet.

- Uitvoering werkgroep justitie rond de aanpassing van de basiswet voor gedetineerden.  Voor al de vormen van agressie tegen over het personeel.  Voor de interne tuchtprocedure tegen de gedetineerden.  Bestraffing bij onrechtmatige klachten naar het personeel.

 

De door de vakbonden aangekaarte problemen ontrent werkdruk, verstoorde sociale en geloofwaardige werkomstandigheden worden steeds geminimaliseerd of weggewuifd door de overheden.

Omdat deze toestand onhoudbaar is geworden voor het personeel, eist het gemeenschappelijk vakbondsfront dat de overheid op zeer korte termijn maatregelen neemt om de juridische positie van het personeel te herstellen, de werkdruk te verminderen en extra personeel aanwerft om de sociale werkomstandigheden te verbeteren en het jaarlijks verlof te garanderen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dan ook een onmiddellijk onderhoud met de verantwoordelijken van het Directoraat – generaal van de Strafinrichtingen.