Personeel Brugge hervat het werk

Gepubliceerd op 22 mei 2004 om 16:12

Na een ledenvergadering aan de poort om 06u00 heeft de ochtendploeg het werk hervat.  Voor de namiddagploeg is er een ledenvergadering aan de poort om 13u30.

- Vanaf 01/06/2004 een extra personeelslid in de nachtploeg M2.

- Er komt een geheime stemming betreffende de verlofregeling in de vrouwenafdeling.  Er wordt gesteld dat voor een geldige stemming minstens 2/3 van de personeelsleden een stem dient uit te brengen en dat de helft +1 van deze 2/3 geldt als meerderheid.  Indien gekozen wordt voor de verlofregeling van de Mannenafdeling kan deze pas van kracht gaan op 01/01/2005.

- De omzendbrief betreffende de aansprakelijkheid wordt aangepast.

- Indien een vraag tot verantwoording wordt opgemaakt, maakt de opsteller ervan onmiddelijk een kopie over aan de Personeelsdirecteur of bij diens afwezigheid aan zijn vervanger.  Indien de Personeelsdirecteur meent dat de vraag apert onredelijk is, dan wordt de zaak geëvoceerd door de Personeelsdirecteur of bij diens afwezigheid door zijn vervanger.