Omstandigheidsverlof ook bij samenlevingscontract

Gepubliceerd op 13 juli 2004 om 16:13

Sinds enige tijd was er een probleem ontstaan omtrent het omstandigheidverlof, meer bepaald bij het afsluiten van een samenlevingscontract.

Nu is de kogel dan toch door de kerk en heeft Mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, duidelijk ons standpunt bijgetreden !

Het gaat meer bepaald over de punten 1, 4 en 5 van artikel 15 van de Verlofwet (KB 19.11.1998).

Dit wil dus zeggen dat men bij het afsluiten van een samenlevingscontract recht heeft op :

- Vier dagen wanneer dit door de ambtenaar zelf gedaan wordt (1°)

- Twee dagen wanneer dit door een kind gebeurd (4°)

- Een dag  wanneer dit door een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder, de stiefmoeder en kleinkind van de ambtenaar gebeurd (5°)