Opmerkingen dossier hervormingen

Gepubliceerd op 15 september 2004 om 16:15

De opmerkingen overgemaakt door de CCOD aan de minister in het dossier van de hervormingen.

1. KB kledij en materiaal : voor de CCOD is een correcte levering en de wegwerking van de achterstand prioritair. De levering van de eerste uitzet moet op korte termijn geregeld worden, gevolgd door een blijvende oplossing.

2. Ontwerp KB rechtshulp : Wat bij schade aan eigendommen  (auto, woning…) en bedreiging van gezinsleden ?  De CCOD vraagt hier een aanpassing.

3. Nota inzake autonomie en reorganisatie : de CCOD wenst uitdrukkelijk binnen de bestaande structuur van de FOD – justitie te blijven functioneren en wijst het idee van een agentschapstructuur af.  Wij pleiten verder voor centralisatie (een sterk centraal bestuur) ipv decentralisatie (clusters).
Het centraal moet daarbij de nodige middelen krijgen.

4. Nota vorming en selectie : is een stap in de goede richting.  Wij als CCOD willen echter verdergaan (opleidingscentra zoals bij de politie, een andere manier van aanwerven…)

Wij vragen ook een voortgezette opleiding voor iedere personeelscategorie van PB tot directeur.

5. Nota hervorming van de loopbanen : de CCOD wil hierover slechts onderhandelen indien een overgang naar het niveau C mogelijk is voor al het personeel van het huidige niveau D.  We verwijzen hierbij naar andere FOD’s waar dit met één pennentrek kan…