Overleg vakbonden-kabinet

Gepubliceerd op 15 september 2004 om 16:16

Een echt overleg is er niet geweest wel werden data afgesproken om het overleg te hervatten.

Wat werd er wel besproken :

1. Inhoudingen 36 u rust bij ziekte : de CCOD vraagt hier duidelijkheid. Inhouding bij ziekte + ook nog een keer inhouding van wedde kan niet (€32,70) per maand.

2. Onbetaald verlof dwingend familiaal belang : de heksenjacht moet stoppen.  De vakbonden vragen aan het kabinet om na te trekken hoeveel mensen er al onwettig afwezig werden geplaatst.  Nu is goedkeuring de uitzondering terwijl dat weigering de regel is.

3. Aanpassing nieuwe kledijfiche : de nieuwe kledijfiche moet nog onderhandeld worden terwijl er toch al aanpassingen werden op vermeld (max. 3 paar schoenen) – CCOD vraagt een rechtzetting.

4. Nieuwe nationale examens : psycholoog – maatschappelijk assistent – verpleegkundigen – ata

5. Woon - werk verkeer : het principe terugbetaling tot 2000 werd bevestigd door het kabinet.  Men betaald nu uit tot 2002.  De terugbetaling vanaf 2000 zou dan later gebeuren. (voor de mensen die in aanmerking komen)

6. Voorstel nieuwe loopbanen directeurs : daarover later meer.  Gewoon het principe en de grote denkpistes werden ons voorgesteld

7. Verminderde bedrijfsvoorheffing : +/- 800 dossiers waren niet in orde.  Wij vroegen hier een rechtzetting.  Op datum van vandaag (15/09/2004) werden reeds 20% van de dossiers rechtgezet – wedde september.  De rest zal volgen.  (dus niet zoals werd voorgesteld dat er een regularisatie zou volgen met de belastingsaangifte van 2005)

-  In de rand : op het nationaal subsector CCOD werd ons meegedeeld dat de mensen in de afgeschafte graad van verpleegassistent (onze A2 verpleegkundigen) zullen opgenomen worden in de Copernicus hervormingen. Dus competentiemetingen en de bijbehorende premie.

-  Examen verhoging van D naar C : dat is een statutair examen dat normaal 2 jaarlijks moet worden georganiseerd.  Dit examen wordt tevens gekoppeld aan het eerste deel examen PA en TA.  Kandidaten die reeds waren geslaagd voor het vroegere examen niv. 2 bestuursassistent hebben een vrijstelling voor dit gedeelte (wij hebben een schriftelijke bevestiging van Selor).  Er komt een nieuwe nota van de heer Vandevoorde. (tel contact op 15/09/2004)   APA’s en ATA’s moeten en kunnen zich niet inschrijven daar zij reeds in niv. C zitten.  Moeten zich enkel inschrijven voor het specifiek gedeelte PA - TA dat later wordt uitgeschreven.