Stakingsaanzegging niet geactiveerd !

Gepubliceerd op 5 februari 2021 om 11:28

Op 29 januari dienden we samen met ACOD en VSOA een stakingsaanzegging voor alle Belgische gevangenissen in.  Reden voor deze aanzegging was de versoepeling van de bezoekregeling en de impact op de arbeidsveiligheid van het personeel.

Op dinsdag zaten de overheid en de vakbonden hierover samen op een HOC.  Het was een moeizame vergadering, maar voor alle partijen volstaan de afspraken die er toen werden gemaakt :

  • indien maatregelen/instructies worden aangepast, zullen de vakbonden de tekst(en) op voorhand ontvangen ;
  • dezelfde dag zal over deze tekst(en) duiding worden gegeven ;
  • afhankelijk van de materie zal het advies van de preventieadviseur worden bijgevoegd ;
  • de vakbonden krijgen vanaf dan 60u de tijd om advies over te maken vooraleer de nieuwe/aangepaste maatregelen/instructies naar de inrichtingen worden verspreid ;

Bijkomend was het voor ACV Openbare Diensten belangrijk dat de manier waarop in de toekomst overleg zal worden gepleegd, en de timing die daar bij hoort in het voorstel zijn opgenomen.  Het feit dat we tevens nog opmerkingen konden geven was voor ons ook niet onbelangrijk.

Zopas heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront de overheid laten weten dat het voorgenomen uur van de staking niet wordt geactiveerd.

De reeds ingediende intentieverklaringen dienen conform de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel te worden vernietigd.