Verduidelijking afkoelingsweek

Gepubliceerd op 5 februari 2021 om 10:59

Voor federale personeelsleden die een kind moeten opvangen door sluiting (door corona) van de kinderopvang, school of opvang voor personen met een handicap werden richtlijnen uitgewerkt en beschreven in omzendbrief 686.  Een verduidelijking hierrond kan je terugvinden in ons bericht van 30 oktober 2020.

Door de invoering van de afkoelingsweek in het Vlaams middelbaar onderwijs van 8 tot 12 februari verduidelijken we nu graag nog eens dat de richtlijnen niet van toepassing zijn op de sluiting van de scholen tijdens de schoolvakanties maar wel op

  • periodes van collectieve sluiting van de scholen (bijv. de verlenging van de herfstvakantie 2020)
  • periodes van collectief, voltijds afstandsonderwijs (zoals bijvoorbeeld de week van 8 tot 12 februari 2021 in het Vlaams middelbaar onderwijs).

Voor de schoolvakanties kan je gebruik maken van een verlofstelsel zoals onder andere het jaarlijks vakantieverlof of een verlof om dwingende redenen van familiaal belang.