Geen aanmoedigingspremie, geen zorgpremie,... niets !

Gepubliceerd op 10 februari 2021 om 19:44

Al een hele tijd geleden stelden wij onze overheid de vraag om een aanmoedigings- en/of zorgpremie te overwegen voor het penitentiaire personeel.  Alle personeel plooit zich immers al bijna een volledig jaar dubbel om tijdens deze Coronapandemie de gevangenissen draaiende en enigszins leefbaar te houden. 

We bleven onze vraag herhalen en op een vergadering in juni vorig jaar stelde de overheid te zullen bekijken wat mogelijk is.  Op het HOC van een goede week geleden meldde men dat een aanmoedigingspremie op niveau EPI Justitie niet kan worden doorgevoerd…

Onze verpleegkundigen krijgen nu eveneens een koude douche…  Na onderzoek (?) komt er voor hen ook geen (zorg)premie.  ACV Openbare Diensten betreurt ten zeerste dat de hoop op een schamele aalmoes die naar voor werd geschoven (€500 bruto ?), nu helemaal de grond wordt ingeboord.