Sociale bemiddeling Brusselse gevangenis (standpunt)

Gepubliceerd op 7 oktober 2021 om 19:00

ACV Openbare Diensten en haar Brusselse afgevaardigden zijn zich bewust van de moeilijkheden die zich op de werkvloer voordoen ten gevolge van het personeelstekort (vooral op administratief niveau).

Niettegenstaande de situatie alsmaar slechter wordt en onze overheid daar geen rekening lijkt mee te houden, zijn de inspanningen van het personeel om alles er goed te laten functioneren lovenswaardig.

Om tot oplossingen te komen voor de Brusselse gevangenis aangaande de steeds terugkerende problemen zijn we momenteel in sociale bemiddeling.  Tijdens zo’n bemiddeling verbindt elke partij er zich toe een sereen klimaat te waarborgen.  Dit is immers nodig om de goede werking van de bemiddeling niet in gevaar te brengen.

Persberichten, acties, of het indienen van een stakingsaanzegging zijn voor ons geen adequate oplossing. De raadpleging door onze plaatselijke afgevaardigden leert ons dat het personeel uitgeput en ontmoedigd is, en een gebrek aan erkentelijkheid ervaart.

Om al deze redenen associeert ACV-CSC zich niet met de ingediende stakingsaanzegging.

Wij wensen de lopende sociale bemiddeling en het overleg op 15 oktober waar dit punt op de agenda staat alle kansen te geven.  Het is immers dáár dat het probleem van personeelstekort moet worden aangepakt, en dat er een oplossing moet worden gevonden.