Brugdagen 2022

Gepubliceerd op 13 december 2021 om 10:15

De Ministerraad van 10 december 2021 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2022 goedgekeurd.  Er werden drie brugdagen voorgesteld.

De drie voorgestelde brugdagen zijn :

  • vrijdag 27 mei
  • vrijdag 22 juli
  • maandag 31 oktober.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op deze dagen (4/5, loopbaanonderbreking,...) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Voordat het project definitief in werking treedt doorloopt het nog enkele stappen : syndicale onderhandelingen in Comité B, handtekening van de minister belast met Ambtenarenzaken & publicatie in het Belgisch Staatsblad.