Omzendbrief 699 verschenen

Gepubliceerd op 22 december 2021 om 09:49

Op maandag 20 december 2021 is omzendbrief 699 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  Deze omzendbrief bevat richtlijnen rond de toekenning van een dienstvrijstelling voor personeelsleden die via de Self Assessment Testing Tool het advies krijgen zich te laten testen op het COVID-19-virus. Deze omzendbrief bevat ook de verlenging van de geldigheidsduur van omzendbrieven 693 en 693bis voor de vaccinatie tegen het coronavirus.

Afwezigheid na testen na advies van de Self Assessment Testing Tool

Je hebt het recht om van het werk afwezig te zijn om je te laten testen op COVID-19 op basis van de analyse en het advies van de Self Assessment Testing Tool (externe link)  Je kan hier drie keer gebruik van maken.

Stappenplan bij lichte symptomen :

  • Vul de online-vragenlijst in op de SAT-tool
  • Krijg je het advies om een Covid-19 test te laten afnemen ? Maak de code aan voor een gratis test
  • De SAT-tool levert een afwezigheidsattest af met dag en uur waarop de activatiecode werd aangemaakt
  • Verwittig onmiddellijk jouw werkgever van jouw afwezigheid en maak het afwezigheidsattest over
  • Laat zo snel mogelijk de test afnemen bij een plaatselijke apotheker of testcentrum
  • Moet je wachten op het testresultaat en kan je ondertussen niet telewerken? Dan is ook deze ‘wachtperiode’ een rechtmatige afwezigheid.
  • Zodra je het testresultaat kent, verwittig je je werkgever over je werkhervatting of eventuele verdere afwezigheid. Het testresultaat moet je niet meedelen.

Deze regeling is van toepassing van 19 november 2021 tot 28 februari 2022.

Verlenging van de richtlijnen rond dienstvrijstelling voor vaccinatie opgenomen in omzendbrief 693 en 693bis

De geldigheidsduur van de dienstvrijstelling voor vaccinatie en voor de vaccinatie van minderjarige kinderen wordt verlengd.  Oorspronkelijk was de eindduur van de omzendbrieven 693 en 693bis van toepassing tot en met 31 december 2021.  Beide maatregelen worden verlengd tot 30 april 2022.

 

Raadpleeg de omzendbrief 699 hier (externe link)