ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Indienen vakbondspremie kan tot 31 juli

Het verwerken en uitbetalen van de syndicale premies is aan een zeer strikte wetgeving onderworpen. De deadline voor het indienen van het attest is normaal gezien op 30 juni, maar gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons momenteel bevinden heeft de Kanselarij laten weten dat de uiterste datum voor het indienen van de vakbondspremie met 1 maand wordt verlengd.

Lees meer »

Geen examens tot en met 3 mei

Zowel opleidingen, events als alle selectie-en taaltesten (pc-proeven, schriftelijke proeven, interviews) worden geannuleerd en opgeschort. Dit tot en met 3 mei 2020.

Lees meer »

Interne verkiezingen

Om de vijf jaar vernieuwt ACV Openbare Diensten haar instanties, en in de gevangenissen krijgen de leden daarom de kans om hun militanten te verkiezen. Gezien er in de gevangenissen in continudienst wordt gewerkt, zijn fysieke verkiezingen met stemhokjes en stembus onhaalbaar.

Lees meer »

Een heel dikke merci !

Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen, en wij beseffen maar al te goed dat dit van al het penitentiaire personeel extra inspanningen vraagt. Er wordt dikwijls al jarenlang, zo niet decennia, in moeilijke omstandigheden gewerkt, en we krijgen daarvoor niet altijd de waardering die we verdienen.

Lees meer »