ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Geleidelijke terugkeer naar de werkplek

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert, in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning, een brochure met aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn bestemd voor federale organisaties met het oog op een geleidelijke terugkeer van de medewerkers naar het werk, in het kader van de gezondheidscrisis van het Covid-19 Coronavirus.

Lees meer »

Invoering corona-ouderschapsverlof

Voor veel ouders is de combinatie van werk en de opvang van de kinderen niet evident. Telewerken is niet gemakkelijk als je dat als ouder moet combineren met de zorg voor kinderen of je kinderen helpt bij het les volgen via de computer. Voor mensen die vanaf morgen opnieuw bovendien opnieuw buitenshuis moeten gaan werken, is het al helemaal geen sinecure.

Lees meer »

5 weken lockdown, een stand van zaken

Inmiddels zitten de meesten al zo’n vijf weken in hun kot, maar voor het personeel van de gevangenissen is zoiets natuurlijk niet mogelijk. Terwijl er op de werkvloer nog altijd het beste van zichzelf wordt gegeven, zowel voor de gedetineerden als voor de maatschappij, zit ook ACV Openbare Diensten niet stil.

Lees meer »

Samen komen we er uit !

Sedert het uitbreken van de Coronacrisis hebben we dagelijks overleg met de overheid. In het begin moesten we bij manier van spreken hemel en aarde bewegen om iets heel eenvoudigs als papieren doekjes te verkrijgen, en werden we wat stiefmoederlijk behandeld.

Lees meer »