ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Spilindex overschreden

De FOD Economie meldt dat de spilindex deze maand is overschreden.  Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen volgende maand met 2 procent stijgen.

Lees meer »

Geen staking op 28 februari, wel op 6 maart

De minister was gisteren zeer expliciet wat betreft het respecteren van de voorziene termijnen binnen de wet op het penitentiair statuut, in geval van staking. Wij hebben daarom bijkomend overleg gepleegd met onze juridische adviseurs.

Lees meer »

Brugdagen in 2020

Omzendbrief 678 legt twee brugdagen vast voor 2020 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt :

Lees meer »

Niet akkoord met overgangsmaatregelen mutatiecycli

Op 16 januari 2020 was er een informeel overleg tussen de vakbonden en de overheid in het kader van de problematiek rond de mutatiecycli PBA.  We hebben toen nota genomen van de problemen, en onze opmerkingen overgemaakt. Vooral het gebrek aan aanwervingen verstoort de vlotte werking van de mutatiecycli, maar dit is lang niet het enige criterium.

Lees meer »

Vrijdagstakingen februari 2020

ACV-CSC geeft aan haar leden de mogelijkheid om elke vrijdag van de maand februari samen een 24u-actie te doen. In de praktijk start de actie op donderdagavond 22u00, en eindigt ze op vrijdagavond 22u00.

Lees meer »