ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Staken op 6 maart een maat voor niets ?

Nu de minimale dienstverlening een feit is, beraden wij ons over hoe wij in de toekomst verder actie gaan voeren.  Wie beweert dat de afgelopen acties, en de 24u-staking van 6 maart een maat voor niets zijn, heeft het mis !

Lees meer »

Spilindex overschreden

De FOD Economie meldt dat de spilindex deze maand is overschreden.  Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen volgende maand met 2 procent stijgen.

Lees meer »

Geen staking op 28 februari, wel op 6 maart

De minister was gisteren zeer expliciet wat betreft het respecteren van de voorziene termijnen binnen de wet op het penitentiair statuut, in geval van staking. Wij hebben daarom bijkomend overleg gepleegd met onze juridische adviseurs.

Lees meer »

Brugdagen in 2020

Omzendbrief 678 legt twee brugdagen vast voor 2020 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt :

Lees meer »