ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Nieuw examen verpleegkundige ?

Gezien er bij de meest recente wervingsexamens voor verpleegkundigen voor de FOD Justitie (gevangenissen) wel heel erg weinig geslaagden waren, heeft ACV-Openbare Diensten er, zowel bij de overheid als bij Selor, sterk op aangedrongen om zo vlug als mogelijk een nieuw examen te organiseren !

Lees meer »

Vragen rond examen verpleegkundige

Wij stellen vast dat er bij de meest recente wervingsexamens voor verpleegkundigen voor de FOD Justitie (gevangenissen) wel heel erg weinig geslaagden zijn.  Bovendien merken we enkele bizarre situaties.

Lees meer »

Wat met mijn stakingsattest ?

Voor een vlottere verwerking van de stakingsattesten vermeldt u op het “attest bestemd voor uw vakbond” minstens uw rekeningnummer en indien mogelijk ook uw lidnummer.

Lees meer »