ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Vacature : vakbondsverantwoordelijke Antwerpen

ACV Openbare Diensten is op zoek naar een gedreven vakbondsverantwoordelijke lokale en regionale besturen regio Antwerpen.  Kan je zelfstandig werken, ben je organisatorisch sterk, en wil je een sociaal engagement aangaan, is dit misschien iets voor jou.

Lees meer »

Inschrijven voor de instapkaart

Voor de job van penitentiair bewakingsassistent of op termijn voor veiligheidsassistent of detentiebegeleider, moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben.  Heb je dit diploma niet, dan kan je nog steeds penitentiair bewakingsassistent worden, maar dan moet je eerst een instapkaart behalen. Die instapkaart geeft toegang om te solliciteren voor de functie van penitentiair bewakingsassistent en blijft geldig voor een periode van vijf jaar. 

Lees meer »

Uitbetaling telewerk- en kledijvergoeding

De personen die in de maand mei of juni minstens vier dagen hebben getelewerkt, hebben met de wedde van de maand juli met terugwerkende kracht de kantoorvergoeding (30€/maand) ontvangen.  De basisvergoeding (20€/maand) die wordt toegekend voor minimaal één dag telewerk per maand, is voor de maand juli nog niet uitbetaald.

Lees meer »

In september opnieuw indexering weddes

De spilindex werd opnieuw overschreden, wat betekent dat de uitkeringen en pensioenen in augustus en de ambtenarenweddes in september opnieuw met 2 procent zullen stijgen. Het gaat om de vijfde overschrijding in elf maanden tijd.  De vorige overschrijding van de spilindex dateert van april.

Lees meer »

Verankering brugdagen

De Ministerraad van 1 juli 2022 keurde een koninklijk besluit goed waarbij het koninklijk besluit van 19 november 1998 wordt gewijzigd rond de verankering van brugdagen en de toekenning van een extra verlofdag vanaf 65 jaar.

Lees meer »

Voorakkoord over loonopslag

Gisteren bereikten de drie vakbonden een voorakkoord met minister De Sutter over het federaal openbaar ambt. Het voorakkoord komt er na bijna twee jaar discussie, 12 jaar na het vorig sectoraal akkoord en 20 jaar na de vorige loonsverhoging.

Lees meer »