ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Tijdsparen

In het KB van 9 maart 2017 tot wijzigingen van diverse bepalingen rond het flexwerk in de overheidssector vind je ondermeer de regeling rond het Tijdsparen. Binnen onze organisatie was er reeds een overdrachtsregeling volgens het principe van de rugzak en overdracht.

Lees meer »

Akkoord met Geens blijkt ongedekte cheque

In mei 2016 sloot minister Geens na weken van syndicale actie een akkoord met een meerderheid van de syndicale organisaties. Er zou worden gewerkt aan de overbevolking, aan de gebrekkige infrastructuur en aan het op peil brengen van tal van onderbezette personeelskaders. Dit alles zou tegen eind 2016, ten laatste halfweg 2017, in orde moeten zijn en zou door de minister in eigen persoon geëvalueerd worden met de syndicale organisaties. Dit akkoord werd volgens de minister niet enkel financieel gedekt door begroting, maar eveneens door de gehele regering !

Lees meer »

Algemene ledenvergadering Veiligheidskorps

Onlangs was er een vergadering met de overheid betreffende het veiligheidskorps. Naar aanleiding hiervan organiseren we samen met ACOD/CGSP en VSOA/SLFP een algemene ledenvergadering op 26 oktober om 10u00 in de lokalen van ACOD op het Fontainasplein 9/11 te 1000 Brussel.

Lees meer »