ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Symfonie in het Staatsblad

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2022 dat voorziet in een reglementair kader voor het nieuwe evaluatiesysteem voor federale ambtenaren, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022.  Het gaat retroactief in vanaf 1 januari 2022. 

Lees meer »

Opleidingen federale overheid

ACV Openbare Diensten organiseert in het voorjaar van 2022 opnieuw opleidingen voor het personeel van de federale overheid. Door de stijgende coronacijfers gaan onze opleidingen nog een tijdje online door via Microsoft Teams.Je kan een opleiding volgen voor postbak en SJT, voor abstract redeneren of voor de mondelinge test bij Selor.

Lees meer »

24u-actie op 9 februari

Eind december dienden ACV-CSC & VSOA-SLFP een federale stakingsaanzegging in. Het liet ons toe om vanaf half januari actie te voeren binnen het federale ambt.  De aanzegging slaat op de onderhandelingen met de minister van ambtenarenzaken Petra Desutter.

Lees meer »

Brugdagen 2022

Nadat de Ministerraad van 10 december 2021 een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2022 had goedgekeurd, legt omzendbrief 700 die nu ook vast.  De drie brugdagen voor 2022 zijn :

Lees meer »

Vanaf vandaag inschrijven instapkaartproef

Voor de job van penitentiair bewakingsassistent moet je vanaf 2009 een diploma hoger secundair onderwijs hebben (niveau C).  Heb je dit diploma niet, dan kan je nog steeds penitentiair bewakingsassistent voor de FOD Justitie worden, maar dan moet je eerst een instapkaart behalen. 

Lees meer »