ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Leuvenaars spreken met gedetineerden

Een dertigtal Leuvenaars heeft de afgelopen weken de uitzonderlijke kans gehad een diepgaand gesprek te voeren met een groep gedetineerden uit de twee Leuvense gevangenissen.  De bedoeling van het initiatief, dat de naam Kaffee Detinee meekreeg, was de gevoelens van angst en onveiligheid bespreekbaar te maken.  De organisatoren wilden bovendien een realistischer beeld bieden van de gevangenen.

Lees meer »

Akkoord met Marokko

De federale regering heeft in het Marokkaanse Marrakech een akkoord afgesloten dat het mogelijk maakt om bepaalde veroordeelden hun celstraf in het land van herkomst te laten uitzitten. 

Lees meer »

Behoud de prikklok

Vanuit liberale hoek wordt een website gelanceerd voor de afschaffing van de prikklok.  De "prikklokbevrijders" verkondigen de bevrijding van het overheidspersoneel dankzij het afschaffen van de prikklok.  Volgens ons een utopie ! 

Lees meer »

Onkelinckx : cijfers ACV kloppen

De woordvoerster van justitieminister Laurette Onkelinx bevestigde dat de cijfers van het ACV kloppen, maar zegt dat het probleem van de overbevolking van de gevangenissen zich al langer stelt. 

Lees meer »