ACV Openbare Diensten - gevangenissen

Voorbereiding examen PTD (interview)

Kandidaten die deelnemen aan het interview van het bevorderingsexamen Technisch deskundige - bewaking kunnen bij ACV terecht voor een degelijke voorbereiding.  Onze lesgevers doen Brugge en Hasselt aan !  

Lees meer »

OKB Kledij is onvoldoende voor ACV

Vanmorgen heeft ons Nationaal Comité met zo’n 90% van de stemmen het ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) kledij dat voorlag verworpen.  We willen rekening houden met de wensen van onze achterban :

Lees meer »

Ontwerp KB Kledij voorgelegd op sector III

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de uitrusting en de kledijvergoeding die worden toegekend aan bepaalde personeelsleden van de buitendiensten van de FOD. Justitie die deel uitmaken van de bewaking, techniek en logistiek.

Lees meer »